Provåkning av banan

Postat

Preliminärt kommer vi att ha banvakter ute vid alla passager och erbjuda provåkning på hela banan på fredag kl 10.00 till 10.40.

Därefter även preliminärt 5 minuter efter sista målgång i varje lopp på Citybanan (inlines och cykel) till 5 min innan nästa start.

Om vägpassager är markerade med varningskon så betyder det att passagen är öppen för trafik och då måste detta respekteras och farten hållas ned, gäller alltid, även om det skulle vara under utsatt provåkningstid.

Nylagd asfalt första kurvan för säker kurvtagning
Nylagd asfalt första kurvan för säker kurvtagning

Preliminärt kommer passagen i första kurvan och första bron att vara bemannad 18.30-ca 19.30 på torsdag kväll för de som önskar testa dessa kurvor efter infomötet. Observera och respektera dock varningskon enligt ovan.

Banan kan provåkas i lugn takt och med sunt förnuft på egen risk på övriga tider. Norra Promenaden är preliminärt avstängd från och med torsdag eftermiddag (förutom passage in till busscentral)

Nylagd asfalt på hela upploppsbredden för rättvis avslutning
Nylagd asfalt på hela upploppsbredden för rättvis avslutning