SM och STS Roll Cup Masstart

PM Svenska Skidförbundet och Kimstad Gymnastik och Idrottsförening välkomnar till SM på rullskidor 2016 och STS Roll Cup – till Dubbelt så spännande, dubbelt så roliga tävlingar!

Utskriftsversion

Arrangör Kimstad Gymnastik och Idrottsförening

Tävlingsdatum Fredag 8 juli

Lagledarmöte Fredag 8 juli kl 09.30, Svenska Kyrkan, Nya Rådstugugatan 7 (ingång från bakgården vid start/målområdet

Tävlingsform Masstart

Åkteknik Fristil

Distanser Damer 15 km (9 varv), Herrar 20 km (12 varv) (varvlängd 1750m)

Tävlingsplats Citybanan, Norrköping. Start och mål på Hamngatan

Program Citybanan fredag 8 oktober
10.00-10.40 Provåkning av bana
11.00 Inlines 500m
12.10 Rullskidor masstart Damer 15 km
13.10 Inlines 10 000m
13.55 Rullskidor masstart Herrar 20 km

Uppvärmning på banan preliminärt tillåten ca 5 minuter efter föregående tävlings sista målgång till 5 minuter innan aktuell start (för att tillåta passage av ev trafik vid vägpassager samt för att ställa upp vid start i tid) Observera dock om varningskon är utsatt, se säkerhet längre ned!

Tv-sändning Alla tävlingar direktsänds av SVT (dock ej eventuell semifinal parsprintstafett

Efteranmälan Efteranmälan tas emot fram till fredag 8 juli kl 09.00 i mån av plats efter beslut av jury.

Efteranmälningsavgift Individuell tävling 325kr + 50% tillägg vid efteranmälan. Avgift betalas in till Swish-konto 1234522033. Avgiften ska vara betald för att erhålla nummerlapp och få rätt att delta i tävlingen. 

Tidtagning Tidtagning utförs av ChyronHego med EMIT-tag. Dubbla chip: Personliga transpondrar + transponder som erhålls med nummerlapp av tävlingsexpeditionen. Transpondrar finns att hyra vid saknad enhet, pris 150kr/tävlingsdag.

Banan/Trafik Rullskidor, cykel och inlines tävlar alla på samma citybana i centrala Norrköping, se karta. Varvlängden är ca 1750m. Underlaget består av asfalt. Hela banan är inhägnad och all motortrafik och gångtrafik är avstängd. Ett antal passager finns längs banan där trafik regleras av trafikvakter.

Gallerbrunnar är täckta med varningskoner. Metallock är markerade med röd varningsfärg.

Säkerhet och ansvar Alla deltagare måste bära täckande hjälm (cykelhjälm) och skyddsglasögon (splitterfria). Tävlande, funktionärer och åskådare deltar på egen risk.

Vid provåkning och uppvärmning kan vägpassager vara markerade med varningskon. Då betyder det att passagen är öppen för trafik och då måste detta respekteras och farten hållas ned, gäller alltid, även om det skulle vara under utsatt provåkningstid/uppvärmningstid.

En vädjan: avgör inte tävlingen i första kurvan, utan ta det lugnt när ni för första gången är många som ska ut på Strömsholmen tillsammans

Tävlingsregler Enligt SSF regler för rullskidtävlingar

Varvade åkare Åkare som har blivit varvade skall slå av på tempot och kliva av banan vid startpunkten för utregistrering. OBS! får ej passera mållinjen. Placering erhålls efter placering vid senaste varvpassering.

Efter målgång Utpassage från Citybanan sker vid in/utpasseringstältet, men ingen åkare får vända tillbaka och passera mållinjen åt fel håll förrän sista åkare har kommit i mål och tidtagningen stängts.

Hjul Fria hjul

Tävlingsexpedition Vid in/utpasseringstälten, öppettider torsdag 7 juli 18.00-19.30, fredag 08.00-15.30.

Nummerlappar/chip Hämtas i tävlingsexpeditionen klubbvis.Chip från ChyronHego återlämnas vid utpassering efter avslutad tävling. Nummerlapp tas tacksamt emot av arrangören efter avslutad tävling (för användning i egna verksamheten), men får behållas om så önskas. Bennummerlapp på höger ben på tightsen.

Omklädning/dusch/WC Vid start- och målområdet finns det möjlighet till omklädning i form av uppvärmda tält, tvättställ med dricksvatten samt toaletter. Tillgång till dusch finns på Matteusskolan som ligger på Norra Promenaden 116, ca 1.3 km från start/mål. Ingången är på skolgården och glöm inte ackrediteringen. Karta till dusch

Överdrag Efter inpasseringskontroll finns tält med möjlighet att lägga överdrag och effekter. Dessa tas med vid utpassage efter avslutat lopp.

Inpassering/utpassering Citybanan Vid inpassering kontrolleras nummerlapp samt att åkare har två chip (ett på varje fot). Vid utpassering lämnas transpndern från ChyronHego samt ev. hyrchip

Godkännande Startlistor, resultatlistor och bilder från tävlingen kommer att publiceras på tävlingens hemsida, facebook och instagramkonto. Genom er anmälan har ni godkännt publiceringen.

Priser 1:a 7 000kr, 2:a 5 000kr, 3:e 3 000kr, 4:e 1 500kr, 5:e 1 000kr, 6:e 800kr

Prisutdelning Kl 15.00 vid start- och målområdet.

Hyllningsceremoni Alla dagens SM-guldmedaljer i SM-veckan hyllas i ”Mästarmötet” på Tyska Torget kl 19.30-20.00. Från arrangören och Skidförbundets sida är det önskvärt att rullskidornas mästare går på hyllningsceremonin. Det ska föranmälas så guldmedaljörerna ombedes kontakta tävlingsledare Jonas Braam för anmälan.

Organisation
Tävlingsledare: Jonas Braam, 0733-223222, jonas.braam@telia.com
Tävlingssekreterare: Monica Törnkvist, 0702-082807, monica.tornkvist@gmail.com
Bana och säkerhet: Björn Westerström, 0706-992114, bjorn.westerstrom@gmail.com                                Arenaansvarig: Sara Mangs, 0738-522560, sara.mangs@gmail.com
Tävlingskassör: Laila Braam, 0705-273236, braam@telia.com

TD Magnus Elmkvist, Magnus.Elmkvist@fortum.com, 0703-296002
Assisterande TD Annika Dahlman, annika_dahlman@telia.com, 0725-077035

Jury Tävlingsledare, TD och assisterande TD

Hemsida www.rullskidsm2016.kimstadgoif.nu

Kimstad GoIF hälsar alla aktiva, ledare och publik varmt välkomna till Rullskid-SM i Norrköping, en del av SM-veckan!